будан

 • 21банд — I [بند] 1. асоси замони ҳозира аз бастан 2. ҷузъи пасини баъзе калимаҳои мураккаб ба маънои банданда (девбанд, нақшбанд, чашмбанд…) ва басташаванда ба ҷое (гулӯбанд, камарбанд…) II [بند] 1. риштае, ки барои ба ҳам пайвастани чизҳо ба кор меравад …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 22дил — [دل] 1. узви марказии низоми гардиши хуни одам ва ҳайвон, ки ҳаракати хунро идора мекунад, қалб; дили бемор дили касал, дили дардманд 2. маҷ. марказ, васат, миён, дарун: дили мамлакат, дили кӯҳ; дили санг мағзи санг, миёни санг; дили шаб ними шаб …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 23мондан — I [ماندن] 1. гузоштан, ниҳодан; ҷо кардан 2. шинондан, насб кардан 3. таъйин кардан 4. боқӣ будан, бозмондан 5. сарфи назар кардан, даст кашидан аз коре 6. истодан, ист кардан, будан, иқомат кардан 7. қатъ шудан; бозистодан 8. вогузоштан, ҳавола… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 24гӯш — I [گوش] узви шунавоии инсон ва ҳайвон, узви ҳисси сомеа, ки дар сар воқеъ аст; гӯш кар шудан кор накардани узви шунавоӣ, шунида натавонистан; гӯш андохтан а) сухан шунидан; ба гапи касе диққат додан; б) ниг. гӯш додан; гӯш вазнин шудан суст… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 25интизор — [انتظار] а 1. чашм ба роҳ будан, чизеро чашм доштан, чашмдошт; нигаронии бесабронаву муштоқона ба омадани касе ё ба вуқӯи чизе 2. он ки чашм ба роҳ аст, чашм ба роҳ, мунтазир; интизор будан чашм ба роҳ доштан, мунтазир ва нигарон будан; интизор… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 26интизорӣ — [انتظاري] чашм ба роҳ будан, чашмдорӣ, нигаронӣ, мунтазирӣ, умедворӣ; интизорӣ бурдан мунтазир будан, чашм ба роҳ будан; интизорӣ доштан мунтазир будан, умедвор будан; интизорӣ кашидан мунтазир будан, нигарон будан, дар интизорӣ вақт гузаронидан; …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 27истодан — [ايستادن] 1. ба по будан; муқоб. нишастан 2. иқомат доштан, зистан, будан 3. тавақуф кардан; ист кардан; қарор гирифтан, ором шудан; як дам истодан // як нафас истодан андак таввақуф кардан, каме сабр кардан 4. барҷо (қоим) будан; воқеъ гаштан 5 …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 28қобилият — [قابليت] а 1. истеъдоди зотӣ, лаёқат, қареҳа: қобилияти фавқулода, қобилияти шоирӣ 2. лоиқӣ, сазоворӣ, муносиб будан; қобилияти истиқоматӣ қобили истиқомат будан, муносиби зиндагонӣ будан; қобилият доштан а) лаёқат доштан, соҳиби истеъдоди зотӣ… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 29овора — [آواره] 1. ниг. овор 1 2. саргардон, андармон, гирифтор, машғул, банд; овора будан саргардон будан, сарсону дарбадар будан; овора будан бо коре машғул шудан, андармон будан, гирифтор будан; овора кардан саргардон кардан, сарсон кардан; овора… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 30пой — I [پاي] 1. узви бадани инсон ва ҳайвон, ки воситаи рафтан аст ва бадан дар болои онҳо қарор гирифтааст 2. бо изофат – (қисми зери чизе; таг, зер, бун) пои… зери…, таги…, буни… 3. қисми зерини пой, қадам 4. маҷ. тоқаи пойафзол ё як почаи шим, эзор …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ